ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

 • Проучване
 • Анализ
 • Планиране
 • Проектиране
 • Консултантски услуги
Нашите проектанти имат натрупан значителен опит в проектирането на свързани към мрежата, автономни и хибридни системи и системи за собствено потребление. Независимо от спецификата на Вашия проект можете да разчитате на индивидуално разработени комплексни технически решения.
ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ

ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ

 • Фотоволтаични паркове
 • Системи за собствено потребление
 • Автономни и хибридни системи
 • Фотоволтаични помпени системи
Имаме богат опит в изграждането на всякакви видове фотоволтаични инсталации - от многомегаватови наземни електроцентрали до малки off-grid и хибридни системи за автономно захранване. Имаме изградени обекти на територията на България, Румъния, Гърция, Македония, Кипър и Турция, а общата мощност на проектите, в които сме участвали като главен изпълнител надхвърля 40MW.
ДИСТРИБУЦИЯ И ДОСТАВКА

ДИСТРИБУЦИЯ И ДОСТАВКА

 • Фотоволтаични модули
 • Соларни инвертори
 • Литиево-йонни батерии
 • Метални конструкции
 • Комуникационно оборудване
 • Кабели, конектори и аксесоари
Във ФИЛКАБ Солар обръщаме особено внимание на качеството – използваме оборудване на най-реномираните европейски производители, което е гаранция за високи добиви на енергия и дълъг експлоатационен живот на инсталацията. Ние сме официални дистрибутори на Hanwha Q Cells GmbH – най-големия европейски производител на соларни клетки и модули и SMA Solar Technology AG – световния лидер в производството на соларни инвертори. Разполагаме със значителни складови наличности от всички компоненти, нужни за изграждането на една PV система – модули, инвертори, кабели, акумулатори и др. Това ни дава възможност да изпълняваме всякакви поръчки в кратки срокове и на изключително конкурентни цени.
МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА

МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА

 • Дистанционен мониторинг и известяване
 • Поддръжка на соларни инвертори и инверторни станции
 • Термография на PV модули
 • Профилактика на апаратура и електро оборудване средно и ниско напрежение
 • Поддръжка на терена и тревни площи
Предлаганият от нас пакет от услуги за дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и аварийна поддръжка на фотоволтаични електроинсталации гарантира висока степен на непрекъсната работа и висок специфичен добив. Използваните системи за дистанционен мониторинг осигуряват постоянно наблюдение и запис на работните параметри на фотоволтаичните паркове и предоставят актуална информация за състоянието на всеки компонент. По този начин се постига максимална ефективност на централата и се намалява времето за откриване на евентуални повреди и тяхното отстраняване.
TOP