Sort by: Direction::
 • Войводиново, 11.13 kWp

  Войводиново, 11.13 kWp

  Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление с инсталирана мощност 11,13 kWp. Централата е разположена на покрив на офис сграда в с. Войводиново, обл. Пловдив.

 • Устина, 163.90 kWp

  Устина, 163.90 kWp

  Фотоволтаична централа за собствена консумация с мощност 163,90 kWp и система за динамично управление в зависимост от потреблението.

 • Септември, 4.80 kWp

  Септември, 4.80 kWp

  Фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 4,80 kWp. Централата е разположена на покрива на къща в гр. Септември, обл. Пазарджик.

 • Рогош, 29.90 kWp

  Рогош, 29.90 kWp

  Трифазна фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана пикова мощност 29,90 kWp, изградена на покрива на автокомплекс в с. Рогош.

 • Брацигово, 28 kWp

  Брацигово, 28 kWp

  Трифазна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 28 kWp, изградена на покрива на поликлиниката в гр. Брацигово.

 • ЕЛ-ТЕСТ, 30.16 kWp

  ЕЛ-ТЕСТ, 30.16 kWp

  Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

 • Ведраре, 10.08 kWp

  Ведраре, 10.08 kWp

  Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

 • ЕЛ-ТИМ, 30 kWp

  ЕЛ-ТИМ, 30 kWp

  Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

 • Момчилград, 70.38 kWp

  Момчилград, 70.38 kWp

  Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на читалище. 

TOP