Sort by: Direction::
 • ФЕЦ Maras 01, 8.00 MWp

  ФЕЦ Maras 01, 8.00 MWp

  ФЕЦ Maras 01 ситуиран в землището на с.Буюкяпалак, Турция с инсталирана пикова мощност 8,00 MWp, спестяващ над 6500 mt CО2 емисии на година.

 • ФЕЦ Острица, 29.90 kWp

  ФЕЦ Острица, 29.90 kWp

  ФЕЦ Острица е разположен в землището на с. Острица, общ. Две могили с инсталирана пикова мощност от 29,90 kWp.

 • ФЕЦ Avgorou, 1.5 MWp

  ФЕЦ Avgorou, 1.5 MWp

  ФЕЦ Avgorou е разположен в землището на с. Авгору, Кипър с инсталирана пикова мощност от 1,5 MWp.

 • ФЕЦ Дуброво, 950 kWp

  ФЕЦ Дуброво, 950 kWp

  ФЕЦ Дуброво е разположен в землището на с. Дуброво, Македония с инсталирана пикова мощност от 950 kWp.

 • ФЕЦ Remus, 2.16 MWp

  ФЕЦ Remus, 2.16 MWp

  ФЕЦ Remus е разположен в окръг Гюргево, Румъния с инсталирана пикова мощност от 2,16 MWp.

 • ФЕЦ Uzunu, 920 kWp

  ФЕЦ Uzunu, 920 kWp

  ФЕЦ Uzunu е разположен в окръг Гюргево, Румъния с инсталирана пикова мощност от 920 kWp.

 • ФЕЦ Маленово 3, 70 kWp

  ФЕЦ Маленово 3, 70 kWp

  ФЕЦ Маленово 3 е разположен в землището на с. Маленово с инсталирана пикова мощност от 70 kWp.

 • ФЕЦ Чобанка, 10.07 МWp

  ФЕЦ Чобанка, 10.07 МWp

  ФЕЦ Чобанка е разположен в землището на гр. Сливен с инсталирана пикова мощност от 10,07 МWp.

 • ФЕЦ Старо Железаре, 1.68 MWp

  ФЕЦ Старо Железаре, 1.68 MWp

  ФЕЦ Старо Железаре е разположен в землището на с. Старо Железаре с инста-лирана пикова мощност от 1,68 MWp.

 • ФЕЦ Татарево, 200 kWp

  ФЕЦ Татарево, 200 kWp

  ФЕЦ Татарево е разположен в землището на с.Татарево с инсталирана пикова мощност от 200 kWp.

 • ФЕЦ Брезово, 924 kWp

  ФЕЦ Брезово, 924 kWp

  ФЕЦ Брезово е разположен в землището на гр.Брезово с инсталирана пикова мощност от 924 kWp.

 • ФЕЦ Братя Даскалови, 100 kWp

  ФЕЦ Братя Даскалови, 100 kWp

  ФЕЦ Братя Даскалови е разположен в землището на с. Братя Даскалови с инсталирана пикова мощност от 100 kWp.

 • ФЕЦ Болярино, 91 kWp

  ФЕЦ Болярино, 91 kWp

  ФЕЦ Болярино е разположен в землището на с. Болярино с инсталирана пикова мощност от 91 kWp.

 • ФЕЦ Кортен, 324 kWp

  ФЕЦ Кортен, 324 kWp

  ФЕЦ Кортен е разположен в землището на с. Кортен с инсталирана пикова мощност от 324 kWp.

 • ФЕЦ Ръжево Конаре, 5 MWp

  ФЕЦ Ръжево Конаре, 5 MWp

  ФЕЦ Ръжево Конаре е разположен в землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново с инсталирана пикова мощност от 5 MWp.

 • ФЕЦ Момино село, 247 kWp

  ФЕЦ Момино село, 247 kWp

  ФЕЦ Момино Село е разположен в землището на с. Момино село с инсталирана пикова мощност от 247 kWp.

 • ФЕЦ Белозем, 247 kWp

  ФЕЦ Белозем, 247 kWp

  ФЕЦ Белозем е разположен в землището на с. Белозем с инсталирана пикова мощност от 247 kWp.

 • ФЕЦ Маленово 1, 103 kWp

  ФЕЦ Маленово 1, 103 kWp

  ФЕЦ Маленово 1 е разположен в землището на с. Маленово с инсталирана пикова мощност от 103 kWp.

 • ФЕЦ Маленово 2, 79 kWp

  ФЕЦ Маленово 2, 79 kWp

  ФЕЦ Маленово 2 е разположен в землището на с. Маленово с инсталирана пикова мощност от 79 kWp.

 • ФЕЦ Елшица, 1.15 MWp

  ФЕЦ Елшица, 1.15 MWp

  ФЕЦ Елшица е разположен в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик с инсталирана пикова мощност от 1,15 MWp.

 • Войводиново, 11.13 kWp

  Войводиново, 11.13 kWp

  Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление с инсталирана мощност 11,13 kWp. Централата е разположена на покрив на офис сграда в с. Войводиново, обл. Пловдив.

 • Устина, 163.90 kWp

  Устина, 163.90 kWp

  Фотоволтаична централа за собствена консумация с мощност 163,90 kWp и система за динамично управление в зависимост от потреблението.

 • Септември, 4.80 kWp

  Септември, 4.80 kWp

  Фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 4,80 kWp. Централата е разположена на покрива на къща в гр. Септември, обл. Пазарджик.

 • Рогош, 29.90 kWp

  Рогош, 29.90 kWp

  Трифазна фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана пикова мощност 29,90 kWp, изградена на покрива на автокомплекс в с. Рогош.

 • Брацигово, 28 kWp

  Брацигово, 28 kWp

  Трифазна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 28 kWp, изградена на покрива на поликлиниката в гр. Брацигово.

 • ЕЛ-ТЕСТ, 30.16 kWp

  ЕЛ-ТЕСТ, 30.16 kWp

  Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

 • Ведраре, 10.08 kWp

  Ведраре, 10.08 kWp

  Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

 • ЕЛ-ТИМ, 30 kWp

  ЕЛ-ТИМ, 30 kWp

  Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

 • Момчилград, 70.38 kWp

  Момчилград, 70.38 kWp

  Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на читалище. 

 • Горица, 29.90kWp

  Горица, 29.90kWp

  Хибридна автономна фотоволтаична система за захранване на винарско имение, с литиево-йонни батерии и инсталирана пикова мощност 29,90 kWp.

 • ПГХТТ - Пловдив, 460 Wp

  ПГХТТ - Пловдив, 460 Wp

  Демонстрационна автономна система за учебни цели инсталирана в ПГХТТ- гр. Пловдив.

 • Инхом, 54.6 kWp

  Инхом, 54.6 kWp

  Трифазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването във фабрика за производство на стъкло. 

 • Лозен, 3 kWp

  Лозен, 3 kWp

  Монофазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването в еднофамилна къща.

 • Делта Хил, 13 kWp

  Делта Хил, 13 kWp

  Трифазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването в еднофамилна къща. 

 • Свежен, 11.04 kWp

  Свежен, 11.04 kWp

  Трифазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването в еднофамилна къща.

TOP