Sort by: Direction::
  • ФЕЦ Maras 01, 8.00 MWp

    ФЕЦ Maras 01, 8.00 MWp

    ФЕЦ Maras 01 ситуиран в землището на с.Буюкяпалак, Турция с инсталирана пикова мощност 8,00 MWp, спестяващ над 6500 mt CО2 емисии на година.

  • ФЕЦ Острица, 29.90 kWp

    ФЕЦ Острица, 29.90 kWp

    ФЕЦ Острица е разположен в землището на с. Острица, общ. Две могили с инсталирана пикова мощност от 29,90 kWp.

  • ФЕЦ Avgorou, 1.5 MWp

    ФЕЦ Avgorou, 1.5 MWp

    ФЕЦ Avgorou е разположен в землището на с. Авгору, Кипър с инсталирана пикова мощност от 1,5 MWp.

  • ФЕЦ Дуброво, 950 kWp

    ФЕЦ Дуброво, 950 kWp

    ФЕЦ Дуброво е разположен в землището на с. Дуброво, Македония с инсталирана пикова мощност от 950 kWp.

  • ФЕЦ Remus, 2.16 MWp

    ФЕЦ Remus, 2.16 MWp

    ФЕЦ Remus е разположен в окръг Гюргево, Румъния с инсталирана пикова мощност от 2,16 MWp.

  • ФЕЦ Uzunu, 920 kWp

    ФЕЦ Uzunu, 920 kWp

    ФЕЦ Uzunu е разположен в окръг Гюргево, Румъния с инсталирана пикова мощност от 920 kWp.

  • ФЕЦ Маленово 3, 70 kWp

    ФЕЦ Маленово 3, 70 kWp

    ФЕЦ Маленово 3 е разположен в землището на с. Маленово с инсталирана пикова мощност от 70 kWp.

  • ФЕЦ Чобанка, 10.07 МWp

    ФЕЦ Чобанка, 10.07 МWp

    ФЕЦ Чобанка е разположен в землището на гр. Сливен с инсталирана пикова мощност от 10,07 МWp.

  • ФЕЦ Старо Железаре, 1.68 MWp

    ФЕЦ Старо Железаре, 1.68 MWp

    ФЕЦ Старо Железаре е разположен в землището на с. Старо Железаре с инста-лирана пикова мощност от 1,68 MWp.

  • ФЕЦ Татарево, 200 kWp

    ФЕЦ Татарево, 200 kWp

    ФЕЦ Татарево е разположен в землището на с.Татарево с инсталирана пикова мощност от 200 kWp.

  • ФЕЦ Брезово, 924 kWp

    ФЕЦ Брезово, 924 kWp

    ФЕЦ Брезово е разположен в землището на гр.Брезово с инсталирана пикова мощност от 924 kWp.

  • ФЕЦ Братя Даскалови, 100 kWp

    ФЕЦ Братя Даскалови, 100 kWp

    ФЕЦ Братя Даскалови е разположен в землището на с. Братя Даскалови с инсталирана пикова мощност от 100 kWp.

  • ФЕЦ Болярино, 91 kWp

    ФЕЦ Болярино, 91 kWp

    ФЕЦ Болярино е разположен в землището на с. Болярино с инсталирана пикова мощност от 91 kWp.

  • ФЕЦ Кортен, 324 kWp

    ФЕЦ Кортен, 324 kWp

    ФЕЦ Кортен е разположен в землището на с. Кортен с инсталирана пикова мощност от 324 kWp.

  • ФЕЦ Ръжево Конаре, 5 MWp

    ФЕЦ Ръжево Конаре, 5 MWp

    ФЕЦ Ръжево Конаре е разположен в землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново с инсталирана пикова мощност от 5 MWp.

  • ФЕЦ Момино село, 247 kWp

    ФЕЦ Момино село, 247 kWp

    ФЕЦ Момино Село е разположен в землището на с. Момино село с инсталирана пикова мощност от 247 kWp.

  • ФЕЦ Белозем, 247 kWp

    ФЕЦ Белозем, 247 kWp

    ФЕЦ Белозем е разположен в землището на с. Белозем с инсталирана пикова мощност от 247 kWp.

  • ФЕЦ Маленово 1, 103 kWp

    ФЕЦ Маленово 1, 103 kWp

    ФЕЦ Маленово 1 е разположен в землището на с. Маленово с инсталирана пикова мощност от 103 kWp.

  • ФЕЦ Маленово 2, 79 kWp

    ФЕЦ Маленово 2, 79 kWp

    ФЕЦ Маленово 2 е разположен в землището на с. Маленово с инсталирана пикова мощност от 79 kWp.

  • ФЕЦ Елшица, 1.15 MWp

    ФЕЦ Елшица, 1.15 MWp

    ФЕЦ Елшица е разположен в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик с инсталирана пикова мощност от 1,15 MWp.

  • Войводиново, 11.13 kWp

    Войводиново, 11.13 kWp

    Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление с инсталирана мощност 11,13 kWp. Централата е разположена на покрив на офис сграда в с. Войводиново, обл. Пловдив.

  • Устина, 163.90 kWp

    Устина, 163.90 kWp

    Фотоволтаична централа за собствена консумация с мощност 163,90 kWp и система за динамично управление в зависимост от потреблението.

  • Септември, 4.80 kWp

    Септември, 4.80 kWp

    Фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 4,80 kWp. Централата е разположена на покрива на къща в гр. Септември, обл. Пазарджик.

  • Рогош, 29.90 kWp

    Рогош, 29.90 kWp

    Трифазна фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана пикова мощност 29,90 kWp, изградена на покрива на автокомплекс в с. Рогош.

  • Брацигово, 28 kWp

    Брацигово, 28 kWp

    Трифазна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 28 kWp, изградена на покрива на поликлиниката в гр. Брацигово.

  • ЕЛ-ТЕСТ, 30.16 kWp

    ЕЛ-ТЕСТ, 30.16 kWp

    Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

  • Ведраре, 10.08 kWp

    Ведраре, 10.08 kWp

    Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

  • ЕЛ-ТИМ, 30 kWp

    ЕЛ-ТИМ, 30 kWp

    Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

  • Момчилград, 70.38 kWp

    Момчилград, 70.38 kWp

    Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на читалище. 

  • Горица, 29.90kWp

    Горица, 29.90kWp

    Хибридна автономна фотоволтаична система за захранване на винарско имение, с литиево-йонни батерии и инсталирана пикова мощност 29,90 kWp.

  • ПГХТТ - Пловдив, 460 Wp

    ПГХТТ - Пловдив, 460 Wp

    Демонстрационна автономна система за учебни цели инсталирана в ПГХТТ- гр. Пловдив.

  • Инхом, 54.6 kWp

    Инхом, 54.6 kWp

    Трифазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването във фабрика за производство на стъкло. 

  • Лозен, 3 kWp

    Лозен, 3 kWp

    Монофазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването в еднофамилна къща.

  • Делта Хил, 13 kWp

    Делта Хил, 13 kWp

    Трифазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването в еднофамилна къща. 

  • Свежен, 11.04 kWp

    Свежен, 11.04 kWp

    Трифазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването в еднофамилна къща.

TOP