Монофазни
1 440,30 лв. SMA Sunny Boy 1.5

1 941,83 лв. SMA Sunny Boy 2.5

2 171,02 лв. SMA Sunny Boy 3.0

2 312,65 лв. SMA Sunny Boy 3.6

2 426,92 лв. SMA Sunny Boy 4.0

2 602,88 лв. SMA Sunny Boy 5.0

1 390,60 лв. KOSTAL PIKO 1.5 MP

1 528,48 лв. KOSTAL PIKO 2.0 MP

1 666,37 лв. KOSTAL PIKO 2.5 MP

1 945,07 лв. KOSTAL PIKO 3.0 MP

2 112,30 лв. KOSTAL PIKO 3.6 MP

2 720,04 лв. SMA STP 3.0-3AV-40

2 930,04 лв. SMA STP 4.0-3AV-40

3 122,74 лв. SMA STP 5.0-3AV-40

3 490,85 лв. SMA STP 6.0-3AV-40

3 490,85 лв. SMA STP 8.0-3AV-40

4 709,71 лв. SMA STP 10.0-3AV-40

5 205,94 лв. SMA SUNNY TRIPOWER X12

TOP