Монофазни
1 528,08 лв. SMA Sunny Boy 1.5

2 059,92 лв. SMA Sunny Boy 2.5

2 304,96 лв. SMA Sunny Boy 3.0

2 455,08 лв. SMA Sunny Boy 3.6

2 575,20 лв. SMA Sunny Boy 4.0

2 762,16 лв. SMA Sunny Boy 5.0

1 490,72 лв. KOSTAL PIKO 1.5 MP

1 639,26 лв. KOSTAL PIKO 2.0 MP

1 789,58 лв. KOSTAL PIKO 2.5 MP

1 938,12 лв. KOSTAL PIKO 3.0 MP

2 117,08 лв. KOSTAL PIKO 3.6 MP

2 886,36 лв. SMA STP 3.0-3AV-40

3 108,48 лв. SMA STP 4.0-3AV-40

3 313,20 лв. SMA STP 5.0-3AV-40

3 705,24 лв. SMA STP 6.0-3AV-40

4 444,32 лв. SMA STP 8.0-3AV-40

4 996,08 лв. SMA STP 10.0-3AV-40

5 738,40 лв. SMA SUNNY TRIPOWER X12

TOP