Монофазни
1 368,30 лв. SMA Sunny Boy 1.5

1 844,76 лв. SMA Sunny Boy 2.5

1 971,48 лв. SMA Sunny Boy 2500TLST

2 062,44 лв. SMA Sunny Boy 3.0

2 197,02 лв. SMA Sunny Boy 3.6

2 305,56 лв. SMA Sunny Boy 4.0

2 472,72 лв. SMA Sunny Boy 5.0

1 390,60 лв. KOSTAL PIKO 1.5 MP

1 528,48 лв. KOSTAL PIKO 2.0 MP

1 666,37 лв. KOSTAL PIKO 2.5 MP

1 945,07 лв. KOSTAL PIKO 3.0 MP

2 112,30 лв. KOSTAL PIKO 3.6 MP

5 578,32 лв. SMA Sunny Tripower 15000TL

6 014,88 лв. SMA Sunny Tripower 20000TL

6 089,95 лв. SMA Sunny Tripower 25000TL

5 428,02 лв. KOSTAL PIKO CI 30

7 895,28 лв. KOSTAL PIKO CI 50

8 553,84 лв. KOSTAL PIKO CI 60

TOP