Монофазни
1 316,66 лв. SMA Sunny Boy 1.5

1 774,33 лв. SMA Sunny Boy 2.5

1 971,48 лв. SMA Sunny Boy 2500TLST

1 982,10 лв. SMA Sunny Boy 3.0

2 112,36 лв. SMA Sunny Boy 3.6

2 216,58 лв. SMA Sunny Boy 4.0

2 377,20 лв. SMA Sunny Boy 5.0

1 390,60 лв. KOSTAL PIKO 1.5 MP

1 528,48 лв. KOSTAL PIKO 2.0 MP

1 666,37 лв. KOSTAL PIKO 2.5 MP

1 945,07 лв. KOSTAL PIKO 3.0 MP

2 112,30 лв. KOSTAL PIKO 3.6 MP

5 343,44 лв. SMA Sunny Tripower 15000TL

5 761,78 лв. SMA Sunny Tripower 20000TL

5 833,00 лв. SMA Sunny Tripower 25000TL

5 244,24 лв. KOSTAL PIKO CI 30

7 628,16 лв. KOSTAL PIKO CI 50

8 264,52 лв. KOSTAL PIKO CI 60

TOP