Рогош, 29.90 kWp

Трифазна фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана пикова мощност 29,90 kWp, изградена на покрива на автокомплекс в с. Рогош.

Системата е присъединена към мрежата на EVN Електроразпределение България ЕАД. 

 

  • Инсталирана мощност: 29,90 kWp
  • Фотоволтаични панели: Winaico WST-260P6
  • Инвертори:  2 х SMA Sunny Tripower 15000TL-10
  • Носеща конструкция: Schletter AluGrid
  • Местоположение: с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив
TOP