ЕЛ-ТЕСТ, 30.16 kWp

Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

Системата е присъединена към мрежата на ЧЕЗ Разпределение България АД. 

 

  • Инсталирана мощност: 30.16 kWp
  • Фотоволтаични панели: Hanwha Q.Cells Q.Pro-G3 260 Wp
  • Инвертори:  2 х SMA STP 15000TL-10
  • Местоположение: гр. София, общ. Столична, обл. София
TOP