Момчилград, 70.38 kWp

Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на читалище. 

Системата е присъединена към мрежата на ЕВН Електроразпределение България АД. 

 

  • Инсталирана мощност: 70.38 kWp
  • Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 230 Wp
  • Инвертори:  9 х SMA Sunny Mini Central 7000
  • Местоположение: гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали
TOP