ЕЛ-ТИМ, 30 kWp

Трифазна фотоволтаична система изградена на покрива на стопански обект. 

Системата е присъединена към мрежата на ЕВН Електроразпределение България АД. 

 

  • Инсталирана мощност: 30 kWp
  • Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 240 Wp
  • Инвертори:  2 х SMA STP 15000TL-10
  • Местоположение: гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково
TOP