ФЕЦ Maras 01, 8.00 MWp

ФЕЦ Maras 01 ситуиран в землището на с.Буюкяпалак, Турция с инсталирана пикова мощност 8,00 MWp, спестяващ над 6500 mt CО2 емисии на година.

  • Инсталирана мощност: 8,00 МWp
  • Фотоволтаични панели: Hanwha SolarOne HSL60P6-PC-1-260
  • Инвертори: 7x3 x LTI ReEnergy PVM3.57.333.EM
  • Местоположение: с. Буюкяпалак, общ. Елбистан, Турция

Обхват на изпълнените дейности:

  • Изкопни и земни работи
  • Електроинсталация, част ниско напрежение
  • Комуникация и мониторинг

Повече снимки на соларния парк можете да намерите на нашата facebook страница.

TOP