ПГХТТ - Пловдив, 460 Wp

Демонстрационна автономна система за учебни цели инсталирана в ПГХТТ- гр. Пловдив.

Учебната установка е предназначена да спомогне добиването на практически познания от учениците в "Професионална гимназия по хранителни технологии и техника" - гр. Пловдив.

  

  • Инсталирана мощност: 460 Wp
  • Фотоволтаични панели: Hanwha Q Cells Q.Pro-G2 230 Wp
  • Заряден контролер: Steca Tarom 4545 
  • Инвертор: Steca Solarix PI 600
  • Акумулаторни батерии: 2 x Trojan 24TMX
  • Местоположение: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
TOP