FİLKAB Solar Enerji завърши 8 MWp проект в Турция

ФИЛКАБ Солар и FİLKAB Solar Enerji A.Ş., приключиха работа по първия си голям фотоволтаичен проект в Република Турция. Осеммегаватовият ФЕЦ Maras 01 е разположен в землището на с. Буюкяпалак, община Елбистан и заема площ от над 120 дка, като екипът на ФИЛКАБ изпълни доставката и изграждането на електротехническата част от проекта.

Паркът е изграден от 30 774 бр. поликристални фотоволтаични модули Hanwha SolarOne HSL60P6-PC-1-260, а генерираната от тях електроенергия се преобразува от 7 инверторни станции, произведени от LTI ReEnergy GmbH.

Инвеститор на проекта е корейският производител на фотоволтаични модули Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (NASDAQ:HQCL), чрез дъщерното си дружество Hanwha Q CELLS Günes Enerjisi A.Ş.. Hanwha Q CELLS, който е един от най-големите производители на соларни клетки и фотоволтаични модули в света, планира да изгради още 80 MWp в Турция до края на 2016г.

Допълнителна информация за използваното оборудване, както и снимки на инсталацията ще намерите в секция Проекти.

ФИЛКАБ Солар изгради 50 kW хибридна система

ФИЛКАБ Солар пусна в експлоатация 50 kW фотоволтаична система, захранваща стъкларски завод ИНХОМ, развиващ технологията за производство на Белославско стъкло от 1893 г. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009–2014, в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия“.

Инсталацията осигурява автономност и резервно захранване на оборудването за преработка на стъкло, като по този начин значително се намаляват рисковете от настъпването на аварийни ситуации в следствие на прекъсване на външното електрозахранване.

Инсталацията е изградена като напълно автономна система с инсталирана фотоволтаична мощност 54,6 kWp и възможност за съхранение на над 170 kWh енергия в четири акумулаторни групи. Предвидена е възможност за автоматично дозареждане на акумулаторните батерии от електроразпределителната мрежа в случай на недостиг на енергия.

Допълнителна информация за използваното оборудване, както и снимки на инсталацията ще намерите в секция Проекти

Литиеви акумулаторни батерии от BYD

BYD Company Limited, един от най-големите производители на акумулаторни батерии в света, представи новите B-Box LiFePO4 (литиево-желязно-фосфатни) акумулаторни батерии, намиращи приложение в системи за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми източници.

Литиево-желязно-фосфатните батерии се отличават с широк обхват на изходната мощност и с висок ток на разряд, което ги прави подходящи за употреба както в свързани към мрежата, така и в автономни системи. За производството на B-Box BYD използва материали с висока термична стабилност – гаранция за висока пожаробезопасност и дълъг експлоатационен живот при цикличен режим на употреба – показатели, по които B-Box неколкократно превъзхожда класическите оловно-киселинни акумулаторни батерии. Системата за управление на B-Box се разработва в сътрудничество със SMA Solar Technology, а акумулаторните батерии са напълно съвместими с инверторите от серията Sunny Island.

B-Box се предлага от ФИЛКАБ Солар ООД в пет варианта – с капацитет от 2,4 kWh до 12 kWh, а подробни технически данни можете да намерите тук: BYD B-Box.

TOP