Удължена гаранция за инвертори SMA от ФИЛКАБ Солар

Инверторът е сърцето на всяка фотоволтаична инсталация – той преобразува правия ток от фотоволтичните модули в променлив ток, съвместим с електроразпределителната мрежа. В същото време той се грижи за управлението на цялата система, следи мрежовите параметри и осигурява работата на фотоволтаичните модули по начин, гарантиращ максимален добив на електроенергия. Надеждността на инвертора и достъпът до адекватно гаранционно обслужване са от ключово значение за сигурността и бързото възстановяване на направената инвестиция. Това е концепцията, възприета от водещия немски производител на соларни инвертори – SMA Solar Technology AG. Компанията, която има повече от 30 годишен опит в разработката и производството на соларни инвертори, е фокусирана изключително в създаването на първокласни продукти, характеризиращи се с висока ефективност и дълъг експлоатационен живот.
Водени от желанието си да предоставят максимална сигурност на производителите на електроенергия, SMA Solar Technology и ФИЛКАБ Солар предлагат удължаването на стандартната петгодишна фабрична гаранция до 10, 15 или дори 20 години. За допълнително удобство на собствениците на фотоволтаични паркове предлаганите услуги за удължаване на гаранция са разделени в два пакета – Active и Comfort. В случай на гаранционна повреда, първият пакет осигурява заменящ инвертор и включва транспортните разходи за доставка и вземане на повреденото устройство. С пакет Comfort процедурата за замяна е допълнително улеснена – освен доставка на заменящо устройство, производителите ще се възползват и от инсталация и настройка на новия инвертор, извършени от квалифицирани специалисти.
Удължаването на гаранцията е възможно само ако се извърши преди изтичане на предоставената от производителя фабрична гаранция от 5 години.

FİLKAB Solar Enerji завърши 8 MWp проект в Турция

ФИЛКАБ Солар и FİLKAB Solar Enerji A.Ş., приключиха работа по първия си голям фотоволтаичен проект в Република Турция. Осеммегаватовият ФЕЦ Maras 01 е разположен в землището на с. Буюкяпалак, община Елбистан и заема площ от над 120 дка, като екипът на ФИЛКАБ изпълни доставката и изграждането на електротехническата част от проекта.

Паркът е изграден от 30 774 бр. поликристални фотоволтаични модули Hanwha SolarOne HSL60P6-PC-1-260, а генерираната от тях електроенергия се преобразува от 7 инверторни станции, произведени от LTI ReEnergy GmbH.

Инвеститор на проекта е корейският производител на фотоволтаични модули Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (NASDAQ:HQCL), чрез дъщерното си дружество Hanwha Q CELLS Günes Enerjisi A.Ş.. Hanwha Q CELLS, който е един от най-големите производители на соларни клетки и фотоволтаични модули в света, планира да изгради още 80 MWp в Турция до края на 2016г.

Допълнителна информация за използваното оборудване, както и снимки на инсталацията ще намерите в секция Проекти.

ФИЛКАБ Солар изгради 50 kW хибридна система

ФИЛКАБ Солар пусна в експлоатация 50 kW фотоволтаична система, захранваща стъкларски завод ИНХОМ, развиващ технологията за производство на Белославско стъкло от 1893 г. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009–2014, в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия“.

Инсталацията осигурява автономност и резервно захранване на оборудването за преработка на стъкло, като по този начин значително се намаляват рисковете от настъпването на аварийни ситуации в следствие на прекъсване на външното електрозахранване.

Инсталацията е изградена като напълно автономна система с инсталирана фотоволтаична мощност 54,6 kWp и възможност за съхранение на над 170 kWh енергия в четири акумулаторни групи. Предвидена е възможност за автоматично дозареждане на акумулаторните батерии от електроразпределителната мрежа в случай на недостиг на енергия.

Допълнителна информация за използваното оборудване, както и снимки на инсталацията ще намерите в секция Проекти

TOP