Безплатна застраховка за фотоволтаични инсталации от Winaico

Водени от желанието да дадем максимална сигурност на нашите клиенти, предлагаме уникален за България продукт – безплатна застраховка за първите две години от експлоатацията на фотоволтаични системи, изградени с модули Winaico. Предложението е валидно за всички стационарни, свързани към мрежата системи и предоставя цялостна застрахователна защита срещу всевъзможни внезапни и непредвидими събития и вреди на застрахованото имущество, включително защита срещу загуба или намалено производство на електроенергия. Застраховката покрива не само фотоволтаичните панели, а и всички останали компоненти от системата – кабели, инвертори, носеща конструкция, измервателно, мониторингово и комуникационно оборудване, предпазители, разединители и трансформатори. Полицата се активира online, след регистрация на инсталацията в платформата на застрахователя – Willis GmbH & Co. KG. След изтичане на безплатния двугодишен период, застраховката може да бъде удължена с още 8 години срещу заплащане.

TOP