FİLKAB Solar Enerji завърши 8 MWp проект в Турция

ФИЛКАБ Солар и FİLKAB Solar Enerji A.Ş., приключиха работа по първия си голям фотоволтаичен проект в Република Турция. Осеммегаватовият ФЕЦ Maras 01 е разположен в землището на с. Буюкяпалак, община Елбистан и заема площ от над 120 дка, като екипът на ФИЛКАБ изпълни доставката и изграждането на електротехническата част от проекта.

Паркът е изграден от 30 774 бр. поликристални фотоволтаични модули Hanwha SolarOne HSL60P6-PC-1-260, а генерираната от тях електроенергия се преобразува от 7 инверторни станции, произведени от LTI ReEnergy GmbH.

Инвеститор на проекта е корейският производител на фотоволтаични модули Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (NASDAQ:HQCL), чрез дъщерното си дружество Hanwha Q CELLS Günes Enerjisi A.Ş.. Hanwha Q CELLS, който е един от най-големите производители на соларни клетки и фотоволтаични модули в света, планира да изгради още 80 MWp в Турция до края на 2016г.

Допълнителна информация за използваното оборудване, както и снимки на инсталацията ще намерите в секция Проекти.

TOP