ФИЛКАБ Солар преустановява приемането на плащания в брой

Във връзка с последните изменения в Наредба Н-18 на Национална агенция за приходите, ФИЛКАБ Солар пресустановява приемането на плащания в брой, считано от 01.01.2020 г. След тази дата плащания към ФИЛКАБ Солар ще могат да се извършват единствено по банков път.

TOP